Senaste nytt från Gismestad

 Gismestad bedriver Svensk Köttrasprövning AB individprövning av köttrastjurar samt deltar i  utvecklingen av  metodik för  avelsvärdering av  köttrasdjur.

 

Ägare

 

Svensk Köttrasprövning ägs av Nordiska Avelsföreningen för Biffraser (NAB), VikingGenetics, Scan och Svenska Avelspoolen AB.

 

Individprövning

 

Individprövningen innebär att de tjurar, som skall avelsvärderas föds upp på en individprövningsstation. Genom att de testas samtidigt i samma miljö eliminerar man så långt som möjligt påverkan av miljön och de skillnader som tjurarna visar för de egenskaper som registreras, beror huvudsakligen på genetiska skillnader mellan individerna.

 

 Från årets prövningsomgång har Elit. P av Sågforsen uttagits till semintjur. Elit är en välmusklad pollad tjur med bra kårning. Elits far är den danska semintjuren Tronsö Poll Rolf, morfar är 5003 Fjodor av Onslunda. Kalvningarna efter Elit förväntas vara något lättare än genomsnittet och tillväxten högre. Han är en tjur som troligtvis kommer att tillfredställa såväl renrasavlare som mjölkbönder.

Grattis till Sågforsens Limousin - Robert och Kicki Lundström!

Mer information finns på www.limousin-se.info under nyheter.