Nordmalings förvaltningscheferna på besök

Den 30 april hade vi ett besök på gården av kommunens chefsgrupp. www.nordmaling.se/default.aspx.