Det ska vara lätt att hitta!

Den här skylttexten har Micke på Mapec hjälpt oss med, som farfar Bert och sonen Axel har byggt upp.