Tjurkalven Henrik på väg till Skåne!

Idag fick vi ta farväl från en av vara kalvar - Henrik av Åbrånet som åkte till Gunnarp i Skåne för individprövning  2012 - 2013

 

Individprövningen innebär att de tjurar, som skall avelsvärderas föds upp på en individprövningsstation. Genom att de testas samtidigt i samma miljö eliminerar man så långt som möjligt påverkan av miljön och de skillnader som tjurarna visar för de egenskaper som registreras, beror huvudsakligen på genetiska skillnader mellan individerna.

Köttras Tjurarna är noga utvalda, de har gått igenom köttrasprövningen och är de bästa i sin omgång. Användning av semintjurarna ökar rasens framsteg och ger köttrasbönderna i Sverige bättre lönsamhet.

http://www.vikinggenetics.com/sv/