Djur

Sedan år 2002 har vi satsat på renrasiga Limousindjur och utökat besättningen eftersom. Vi har idag en besättning med 50 dikor, därtill kommer ungdjur och tjurar. Vi samarbetar med Sågforsens Limousin, har gemensamma tjurar och ett sambete. Vi har under åren haft olika avelstjurar, både som vi fött upp själva och som vi köpt in, ofta T-tals prövade tjurar. 

Avelsmål
Vi vill med aveln få djur med gott lynne, bra klövstatus och goda modersegenskaper. Det är viktigt att korna har en god mjölkproduktion så kalvarna är stora vid avvänjningen, då krävs mindre utfodring på stall innan de är slaktmogna. Alla ungdjur oavsett kön ska klassa in i E och U vid slakt. Vi arbetar med hjälp av BLUP-värden, information från KAP, avelsindex samt eget djuröga och avelsintresse. 

Hondjur - kofamiljer
Celia
Eure
Gnissla
Gullan
Lina
Ritva
Sara
Sibylla
Siri

Tjurar

Id nr, namn

Födelseår

Hornstatus

Mor

Far

Morfar

Avelsindex

F vikt/ 200 DV/ 365 DV

T-tal

5274 Fidel av Strömvik

2010

P

19825-75

Polled Akilles av Långalt

Santos av Margreteholm

+ 11

42/335/609

111

7115 Gösta 5 av Hjälshammar

2011

D

332900-43

Urville

Solid av Uggletorp

+3

43/303/604

109

1261 Jack Daniel av Klockaregården

2014

S

800003-6441

Explorer av Klocklunda

1 way polled Kana

+8

40/290/550

 

 

Till salu

BilagaStorlek
Microsoft Office document icon Dikor.doc36.5 KB