Djurstallar

Hörnsjö Åbranets Limousin

Kent Lundström med familj tog över gården efter hans föräldrar 1996. Ändrade därefter iriktning från mjölk- till köttproduktion.

Alla befintliga byggnader som fanns på gården kom till användning:

Gamla mjölkladuården: Rationaliserades med små investeringar. Där finns det plats för 22 uppbundna dikor och cirka15 ungdjur som är på lösdrift. Djuren stallas in från mitten av oktober till mitten av maj. Under sommaren går de på natur- och åkermarksbeten.

Lösdriftstall med djupströbädd: Första avdelningen för att utöka köttproduktionen byggdes 1996, intill en befintlig plansilo. Plansilofacken används under vintern som djurstall. Båda byggnaderna rymmer cirka 50 djur.

Lösdriftstall med liggbås: Byggdes 2002 för bättre hantering av djur och gödsel. Efter tillbyggnad 2004 finns det plats för 60 djur.

En gammal lada: Byggnaden står på baksidan av mjölkladugården och fungarar bra som skydd för åtta dikor som går ute året om.

Hyddan: Inköpt 2007, rymmer ytterligare cirka åtta-tio dikor. En bra lösning med djupströbädd.

Våra djurstallar fylls delvis med kalvar från egen limousinbesättning samt inköpta köttraskalvar (charolais, angus och simmental) från lokala uppfödare med tanke på miljö, djurtransporter och för att gynna samarbete mellan gårdarna i närområdet.